Berekening wat voor kittens je kan krijgen, uit de verschillende combinaties.


Kies voor de kater en voor de poes de juiste vachtkleur en eventueel tabby patroon. Als het bekend is ook de
aanwezigheid van Non-agouti. De uit deze combinatie mogelijke kleuren van de kittens worden getoond. Voor witte katten geldt: 50% van de kittens heeft mogelijk een witte vacht, over de genetische kleur. Geef voor de keuzemogelijkheid de kleur in, die het witte ouderdier onder de witte vacht draagt(vraag uw fokker hier naar, als u het niet weet).

Kater

Poes


kleur en tekening Verdunning Non-agouti kleur en tekening Verdunning Non-agouti
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
Kleuren van de katertjes   Kleuren van de poesjes
 • black []
 • black []

 

 

Uitleg bij het ingeven van de keuzemogelijkheden

 • Kleur en tekening: Kies de kleur en tekening van het dier (kater en poes)
 • Verdunning: als bekend is, of een dier de verdunningsfactor draagt of niet, geef dit dan apart naast de kleur aan. In geval van een verdunde kleur, verschijnt automatisch "ja", in het keuzevakje en bij een niet verdunde kleur "nee".
 • Non-agouti: wanneer het bekend is, of een dier Non-agouti-drager is, geef het hier dan aan. Bij de keuze van uni-tekening (geen tabby) wordt Non-agouti op "ja", bij de keuze van een patroon (tabby) op "nee" gezet.

Verklaring voor de resultaten

 • Vervolgens wordt de kleur en vachttekening getoond
 • In de hoekige haakjes [ ] worden toegevoegde mogelijkheden voor het genotype aangegeven:
  • dil:    verdunningsfactor (engels Dilution) wordt gedragen
  • -dil:   Verdunningsfactor wordt niet gedragen
  • nag:  Non-agouti wordt gedragen
  • -nag: Non-agouti wordt niet gedragen.
  • [ ]:      Er is geen afwijking mogelijk
  • [x/-x]: Er kunnen zowel kittens voorkomen, die x dragen als ook kittens, die x niet dragen.

Ten slotte

 • Bij de dominante genen wit en zilver wordt geen onderscheid gemaakt tussen dominant (homozygot) en resessief (heterozygot). Voor de uitkomst van de kleurresultaten wordt altijd uitgegaan van de heterozygote genen ten grondslag van beide ouderdieren. Dat wil zeggen de uitkomst kan altijd met of zonder zilver/ witte aftekening zijn. Als wit of zilver dominant zijn, is dit niet meer mogelijk; er komen dan alleen kittens met wit, resp. zilver.
 • in geval van zilver bij Non-agouti wordt "Smoke" gebruikt en "Silver" bij dieren met tabby patroon.